ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


enlightened  หนังสือสั่งการ enlightened
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

 
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 353 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการ... (25 ม.ค. 2566)  
(ยกเว้น ทต.ศรีพนมมาศ) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 352 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง หลักเ... (25 ม.ค. 2566)  
ที่ อต 0023.15/ว 342 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไท... (25 ม.ค. 2566)  
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,ทต.หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 341 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่... (25 ม.ค. 2566)
ที่ อต 0023.15/ว 340 ลว.24 ม.ค. 66 เรื่อง การติดตามการพัฒนาช่องทางกำชำระค่าธรรมเ... (25 ม.ค. 2566)
ที่ อต 0023.15/ว 317 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีแล... (24 ม.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 62 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิ... (23 ม.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 60 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง รายงานข้อมูลขยะเปียก (ชุมชนเ... (23 ม.ค. 2566)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 58 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง ป... (23 ม.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 55 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับผล... (23 ม.ค. 2566)
ที่ อต 0023.15/ว 56 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง การรับสมุครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด... (23 ม.ค. 2566)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 54 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง ประกาศรายชื... (23 ม.ค. 2566)
ที่ อต 0023.15/ว 53 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมใน E - learning หล... (23 ม.ค. 2566)
ที่ อต 0023.15/ว 50 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง บันทึกข้อมูลนักเรียนข้อมูลเด็กเล็กและข้... (23 ม.ค. 2566)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 51 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง ป... (23 ม.ค. 2566)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 52 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง ก... (23 ม.ค. 2566)
ที่ อต 0023.15/ว 251 ลว. 18 ม.ค. 66 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจก... (19 ม.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 254 ลว 18 ม.ค. 66 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กาสมัครรางวัลเ... (19 ม.ค. 2566)
ที่ อต 0023.15/ว 252 ลว 18 ม.ค. 66 เรื่อง หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่ง... (19 ม.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 235 ลว.17 ม.ค. 66 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ... (18 ม.ค. 2566)
Responsive image
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมวดอาหาร

1.กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ ข้าวแคบศรีลับแล ตำบลฝายหลวง 083-8704761
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิตรา ทุเรียนทอด ตำบลนานกกก 089-9596054
3.ร้านแม่เพี๊ยน มะขามแก้ว มะขามคลุก กล้วยกวน ตำบลศรีพนมมาศ 089-8393128  
4นายสุนทร  เกิดเจริญ ทุเรียนหมอนทอง ตำบลนานกกก 086-9319364
หมวดของใช้/ของที่ระลึก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพน้ำตกแม่พูล ไม้กวาด ตำบลแม่พลู 087-9005692
2.กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม – ที่นอน ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ฝายหลวง 089-9576661
หมวดผ้า และเครื่องแต่งกาย
1.นางสอาด  บุญถึง ผ้าซิ่นตีนจก ตำบลชัยจุมพล          084-7735995 
2.กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลฝายหลวง ถุงย่าม ผ้าทอ ตำบลฝายหลวง 086-2087065 
3.นางรัตนาภร  ตะโกจีน ชุดสตรี ตำบลฝายหลวง 086-9346040
หมวดสมุนไพร
1.ชมรมสมุนไพรหนองพระแล สมุนไพร ตำบลทุ่งยั้ง 085-6036795
2.นายสมเจต  เลขะวัฒนะ พืชยาน้ำมันมะพร้าว ตำบลฝายหลวง พืชยาน้ำมันมะพร้าว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมาก
 
Responsive image

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th