ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
ด่วนมาก ที่ อต 0023.14/ว 3923 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบั... (11 ส.ค. 2563)  
ที่ อต 0023.14/343 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งให้จัดส่งแผนงานปฏิบัติการ... (10 ส.ค. 2563)  
ที่ อต 0023.14/338 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งการจัดอบรม โครงการยกระดับ... (10 ส.ค. 2563)  
ที่ อต 0023.14/339 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง แผนการดำเนินการจัดโครงการอบรม... (10 ส.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/342 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณ... (10 ส.ค. 2563)
(เฉพาะทต.ศรีพนมมาศ ทต.หัวดง) อต. 0023.14/337 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง คู่... (10 ส.ค. 2563)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.14/341 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ... (10 ส.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/334 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอ... (07 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ 336 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายละเอียดแนวทางกา... (07 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 3893 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัคร... (06 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/333 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งจัดเก็บข้อมูลเด... (06 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/332 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งดำเนินการจัดทำข... (06 ส.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 3828 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา... (05 ส.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 3827 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัด อปท... (05 ส.ค. 2563)
(เฉพาะทต.ศรีพนมมาศ) ด่วน ที่ อต. 0023.14/3825 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง โคร... (05 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 3805 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวท... (03 ส.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/327 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ธนาคารขยะเพื่อชุมชน แอปพลิเคชั... (03 ส.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/331 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการน... (03 ส.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/330 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (03 ส.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/328 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง หนีงสือถอดบทเรียนตัวอย่างที่ปร... (03 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
(26 ธ.ค. 2559)  
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมวดอาหาร

1.กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ ข้าวแคบศรีลับแล ตำบลฝายหลวง 083-8704761
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิตรา ทุเรียนทอด ตำบลนานกกก 089-9596054
3.ร้านแม่เพี๊ยน มะขามแก้ว มะขามคลุก กล้วยกวน ตำบลศรีพนมมาศ 089-8393128  
4นายสุนทร  เกิดเจริญ ทุเรียนหมอนทอง ตำบลนานกกก 086-9319364
หมวดของใช้/ของที่ระลึก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพน้ำตกแม่พูล ไม้กวาด ตำบลแม่พลู 087-9005692
2.กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม – ที่นอน ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ฝายหลวง 089-9576661
หมวดผ้า และเครื่องแต่งกาย
1.นางสอาด  บุญถึง ผ้าซิ่นตีนจก ตำบลชัยจุมพล          084-7735995 
2.กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลฝายหลวง ถุงย่าม ผ้าทอ ตำบลฝายหลวง 086-2087065 
3.นางรัตนาภร  ตะโกจีน ชุดสตรี ตำบลฝายหลวง 086-9346040
หมวดสมุนไพร
1.ชมรมสมุนไพรหนองพระแล สมุนไพร ตำบลทุ่งยั้ง 085-6036795
2.นายสมเจต  เลขะวัฒนะ พืชยาน้ำมันมะพร้าว ตำบลฝายหลวง พืชยาน้ำมันมะพร้าว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมาก
 
Responsive image



ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th