ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
ที่ อต 0023.14/ว 3418 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นค... (10 ก.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/292 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยา... (10 ก.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/289 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งง... (10 ก.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/290 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผย... (10 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/293 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื... (10 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/291 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อน... (10 ก.ค. 2563)
(เฉพาะทต.ศรีพนมมาศ ทต.หัวดง) ด่วนที่สุด อต. 0023.14/294 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ... (10 ก.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 3386 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งเพิ่มเติมราย... (09 ก.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 3393 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือ อป... (09 ก.ค. 2563)
(เฉพาะทต.ศรีพนมมาศ ทต.หัวดง) ด่วนที่สุด อต. 0023.14/279 ลว.2 ก.ค. 63 เรื่อง ตรวจ... (02 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/285 ลว.2 ก.ค. 63 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็... (02 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/284 ลว. 2 ก.ค. 63 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช... (02 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/282 ลว.2 ก.ค. 63 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้เพื่อฉีดพ่นในตู... (02 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/283 ลว.2 ก.ค. 63 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย (02 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/281 ลว.2 ก.ค. 63 เรื่อง การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การด... (02 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/280 ลว.2 ก.ค. 63 เรื่อง กรอกข้อมูลแผนงานหรือโครงการด้านการศึกษาสำ... (02 ก.ค. 2563)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมาศ ทต.หัวดง) ที่ อต 0023.14/286 ลว.2 ก.ค.2563 เรื่อง อบรมเชิงปฏิ... (02 ก.ค. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 3218 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพ... (30 มิ.ย. 2563)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ และ ทต.พระเสด็จ) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 3193 ลว.29 มิ.ย... (30 มิ.ย. 2563)
( เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 3190 ลงวันที่ 29 มิถุนาย... (29 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
(26 ธ.ค. 2559)  
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมวดอาหาร

1.กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ ข้าวแคบศรีลับแล ตำบลฝายหลวง 083-8704761
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิตรา ทุเรียนทอด ตำบลนานกกก 089-9596054
3.ร้านแม่เพี๊ยน มะขามแก้ว มะขามคลุก กล้วยกวน ตำบลศรีพนมมาศ 089-8393128  
4นายสุนทร  เกิดเจริญ ทุเรียนหมอนทอง ตำบลนานกกก 086-9319364
หมวดของใช้/ของที่ระลึก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพน้ำตกแม่พูล ไม้กวาด ตำบลแม่พลู 087-9005692
2.กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม – ที่นอน ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ฝายหลวง 089-9576661
หมวดผ้า และเครื่องแต่งกาย
1.นางสอาด  บุญถึง ผ้าซิ่นตีนจก ตำบลชัยจุมพล          084-7735995 
2.กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลฝายหลวง ถุงย่าม ผ้าทอ ตำบลฝายหลวง 086-2087065 
3.นางรัตนาภร  ตะโกจีน ชุดสตรี ตำบลฝายหลวง 086-9346040
หมวดสมุนไพร
1.ชมรมสมุนไพรหนองพระแล สมุนไพร ตำบลทุ่งยั้ง 085-6036795
2.นายสมเจต  เลขะวัฒนะ พืชยาน้ำมันมะพร้าว ตำบลฝายหลวง พืชยาน้ำมันมะพร้าว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมาก
 
Responsive imageที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th