ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
ที่ อต 0023.14/ว 5728 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเ... (26 พ.ย. 2563)  
ที่ อต 0023.14/ว 5729 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและร... (26 พ.ย. 2563)  
ที่ อต 0023.14/ว 504 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหล... (26 พ.ย. 2563)  
ที่ อต 0023.14/ว 505 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กิจกรรมวิ่งการกุศล (26 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 506 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมป... (26 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 503 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการชุมชน และโรงเรียนป... (26 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 502 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งการปรับปฏิทิน ขั้นตอน... (26 พ.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 5686 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เผยแพร่ประชาส... (26 พ.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 5687 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการอบรมกา... (26 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 5656 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานข้อมูลด้านงบประ... (24 พ.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 5653 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การกำหนดมาตรก... (24 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 495 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครง... (23 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 493 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อ... (23 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 491 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชินชวน เข้า... (23 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 490 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเส... (23 พ.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 492 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติข... (23 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 496 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายข... (23 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 5584 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ทุนการศึกษาปริญญาโท ตามโ... (17 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 5582 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิ... (17 พ.ย. 2563)
ที่ อต 0023.14/ว 5588 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหาร... (17 พ.ย. 2563)
Responsive image
ประชาสัมพันธ์
แจ้งจาก ทต.พระเสด็จ : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ให้บริ... (08 ก.ย. 2563)  
แจ้งจาก ทต.พระเสด็จ : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร... (08 ก.ย. 2563)  
จาก ทต.พระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาด 51-8... (10 เม.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแวมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ... (18 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแวมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ... (18 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์ อบต.ชัยจุมพล // ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ คุรุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส... (17 ก.พ. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ขอ... (15 ม.ค. 2563)
Responsive image
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมวดอาหาร

1.กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ ข้าวแคบศรีลับแล ตำบลฝายหลวง 083-8704761
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิตรา ทุเรียนทอด ตำบลนานกกก 089-9596054
3.ร้านแม่เพี๊ยน มะขามแก้ว มะขามคลุก กล้วยกวน ตำบลศรีพนมมาศ 089-8393128  
4นายสุนทร  เกิดเจริญ ทุเรียนหมอนทอง ตำบลนานกกก 086-9319364
หมวดของใช้/ของที่ระลึก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพน้ำตกแม่พูล ไม้กวาด ตำบลแม่พลู 087-9005692
2.กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม – ที่นอน ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ฝายหลวง 089-9576661
หมวดผ้า และเครื่องแต่งกาย
1.นางสอาด  บุญถึง ผ้าซิ่นตีนจก ตำบลชัยจุมพล          084-7735995 
2.กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลฝายหลวง ถุงย่าม ผ้าทอ ตำบลฝายหลวง 086-2087065 
3.นางรัตนาภร  ตะโกจีน ชุดสตรี ตำบลฝายหลวง 086-9346040
หมวดสมุนไพร
1.ชมรมสมุนไพรหนองพระแล สมุนไพร ตำบลทุ่งยั้ง 085-6036795
2.นายสมเจต  เลขะวัฒนะ พืชยาน้ำมันมะพร้าว ตำบลฝายหลวง พืชยาน้ำมันมะพร้าว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมาก
 
Responsive image

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th