ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/703 ลว 19 มิ.ย 61 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุ... (19 มิ.ย. 2561)  
ที่ อต 0023.14/707 ลว 19 มิ.ย 61 เรื่อง เดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส... (19 มิ.ย. 2561)  
ที่ อต 0023.14/711 ลว 19 มิ.ย 61 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาก... (19 มิ.ย. 2561)  
ที่ อต 0023.14/701 ลว 19 มิ.ย 61 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ (19 มิ.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/695 ลว 13 มิ.ย 61 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้อ... (13 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/687 ลว 13 มิ.ย 61 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพร... (13 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/689 ลว 13 มิ.ย 61 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธร... (13 มิ.ย. 2561)
ด่วนมาก ที่ อต 0023.14/ 690 ลว 13 มิ.ย 61 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคระกรรมการส่งเส... (13 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/676 ลว 11 มิ.ย 61 เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้... (11 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/675 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่องของส่งหนังสือคู่มือแนวทางการจั... (08 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/667 ลว 7 มิ.ย 61 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้อ... (07 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/666 ลว 7 มิ.ย 61 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างครูผู้... (07 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/663 ลว 7 มิ.ย 2561 เรื่อง รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเ... (07 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/670 ลว 7 มิ.ย 61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของ... (07 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/662 ลว 7 มิ.ย 61 เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห... (07 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/655 ลว 6 มิ.ย 61 เรื่อง แจ้งเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเ... (06 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/653 ลว 6 มิ.ย 61 เรื่อง ขอเชิญเป็นองค์กรร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม... (06 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/652 ลว 6 มิ.ย 61 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึก... (06 มิ.ย. 2561)
ที่ อต 0023.14/644 ลว 5 มิ.ย 61 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและป... (05 มิ.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/647 ลว 5 มิ.ย 61 เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต... (05 มิ.ย. 2561)
Responsive image
Responsive image

 
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
(26 ธ.ค. 2559)  
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมวดอาหาร

1.กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ ข้าวแคบศรีลับแล ตำบลฝายหลวง 083-8704761
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิตรา ทุเรียนทอด ตำบลนานกกก 089-9596054
3.ร้านแม่เพี๊ยน มะขามแก้ว มะขามคลุก กล้วยกวน ตำบลศรีพนมมาศ 089-8393128  
4นายสุนทร  เกิดเจริญ ทุเรียนหมอนทอง ตำบลนานกกก 086-9319364
หมวดของใช้/ของที่ระลึก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพน้ำตกแม่พูล ไม้กวาด ตำบลแม่พลู 087-9005692
2.กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม – ที่นอน ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ฝายหลวง 089-9576661
หมวดผ้า และเครื่องแต่งกาย
1.นางสอาด  บุญถึง ผ้าซิ่นตีนจก ตำบลชัยจุมพล          084-7735995 
2.กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลฝายหลวง ถุงย่าม ผ้าทอ ตำบลฝายหลวง 086-2087065 
3.นางรัตนาภร  ตะโกจีน ชุดสตรี ตำบลฝายหลวง 086-9346040
หมวดสมุนไพร
1.ชมรมสมุนไพรหนองพระแล สมุนไพร ตำบลทุ่งยั้ง 085-6036795
2.นายสมเจต  เลขะวัฒนะ พืชยาน้ำมันมะพร้าว ตำบลฝายหลวง พืชยาน้ำมันมะพร้าว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมาก
 
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  E-mail : lablaelocal@gmail.com

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th