ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


enlightened  หนังสือสั่งการ enlightened
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

 
(เฉพาะ ทต.หัวดง และ ทต. ศรีพนมมาศ) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2488 ลว. 18 พ.ค. ... (19 พ.ค. 2565)  
(ยกเว้น ทต.ศรีพนมมาศ อบต.นานกกก) ที่ อต 0023.15/ว 2485 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง เร่... (19 พ.ค. 2565)  
ที่ อต 0023.15/ว 2484 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ... (19 พ.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2474 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการส่งเส... (19 พ.ค. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ ทต.หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 2482 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง โครงกา... (19 พ.ค. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 241 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การอบรมพัฒนาสมรรถนะของครูรา... (18 พ.ค. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 213 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร สั... (18 พ.ค. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 217 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ... (18 พ.ค. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 219 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ... (18 พ.ค. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 216 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ... (18 พ.ค. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 215 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ... (18 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2457 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเตรียมความพร... (18 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ี อต 0023.15/ว 2455 ลว. 17 พ.ค. 65 เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพในการ... (18 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 218 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เตรียมความพร้อมส... (17 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 212 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งจัดส่งข้อมูล... (17 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2424 ลว. 11 พ.ค. 65 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตร... (12 พ.ค. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 2423 ลว. 11 พ.ค. 65 เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญ... (12 พ.ค. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 209 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หนังสือรับรองการแจ้งและการใ... (10 พ.ค. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 208 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เพิ่มจำนวนรุ่นการอบรมโครงกา... (10 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2342 ลว. 9 พ.ค. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพั... (09 พ.ค. 2565)
Responsive image
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมวดอาหาร

1.กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ ข้าวแคบศรีลับแล ตำบลฝายหลวง 083-8704761
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิตรา ทุเรียนทอด ตำบลนานกกก 089-9596054
3.ร้านแม่เพี๊ยน มะขามแก้ว มะขามคลุก กล้วยกวน ตำบลศรีพนมมาศ 089-8393128  
4นายสุนทร  เกิดเจริญ ทุเรียนหมอนทอง ตำบลนานกกก 086-9319364
หมวดของใช้/ของที่ระลึก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพน้ำตกแม่พูล ไม้กวาด ตำบลแม่พลู 087-9005692
2.กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม – ที่นอน ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ฝายหลวง 089-9576661
หมวดผ้า และเครื่องแต่งกาย
1.นางสอาด  บุญถึง ผ้าซิ่นตีนจก ตำบลชัยจุมพล          084-7735995 
2.กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลฝายหลวง ถุงย่าม ผ้าทอ ตำบลฝายหลวง 086-2087065 
3.นางรัตนาภร  ตะโกจีน ชุดสตรี ตำบลฝายหลวง 086-9346040
หมวดสมุนไพร
1.ชมรมสมุนไพรหนองพระแล สมุนไพร ตำบลทุ่งยั้ง 085-6036795
2.นายสมเจต  เลขะวัฒนะ พืชยาน้ำมันมะพร้าว ตำบลฝายหลวง พืชยาน้ำมันมะพร้าว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมาก
 
Responsive image

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th