ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล อต 0023.15/ว 6378 ลว. 29 พ.ย. 64 เรื่อง แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ค. 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา
30 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล อต 0023.15/ว 6376 ลว. 29 พ.ย. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท.
29 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 6346 ลว. 26 พ.ย. 2564 เรื่อง กฎกระทรวงที่ออกตามใน พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
29 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล อต 0023.15/ว 6348 ลว. 26 พ.ย. 64 เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
29 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 6343 ลว. 26 พ.ย. 64 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือ พนง. ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำปี และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง อปท.
29 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง จัดสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอน
26 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา การจัดการเรียนการสอน
26 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 556 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนด
26 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 555 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม
23 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 551 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการการนำรถยนต์และจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th