ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่สนมาก ที่ อต 0023.14/1211 ลว 12 ต.ค 2561 เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาศครบครอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/1214 ลว 12 ต.ค 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/1215 ลว 12 ต.ค 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกำหนดการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1212 ลว 12 ต.ค. 2561 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/1218 ลว 12 ต.ค. 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์และจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1222 ลว 12 ต.ค 2561 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1221 ลว 12 ต.ค. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานโครงการงบเงิยนอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนสุด ที่ อต 0023.14/1213 ลว 12 ต.ค.2561 เรื่อง สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยรักษ์
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1216 ลว 12 ต.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1220 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสื่องสารของกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  E-mail : lablaelocal@gmail.com

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th