ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 5202 ลว. 24 พ.ย. 66 เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท.
27 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 678 ลว 27 พ.ย. 66 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐาน เพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลภายใต้วิถีใหม่ ""สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน"
27 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 683 ลว 27 พ.ย. 66 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย"
27 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 684 ลว 27 พ.ย. 66 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.ศธ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก
24 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 5166 ลว. 23 พ.ย. 66 เรื่อง การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว
24 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 5168 ลว. 23 พ.ย. 66 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยและบริการ
24 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 5169 ลว. 23 พ.ย. 66 เรื่อง การเตรียมการป้องกันุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566
24 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 5181 ลว. 23 พ.ย. 66 เรื่อง แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
24 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 5177ลว. 23 พ.ย. 66 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
24 พ.ย. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 5180 ลว 23 พ.ย. 66 เรื่อง การขายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th