ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.14/ว 32 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
15 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 31 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบ 64
14 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 30 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง ดำเนินการสำรวจ นร.ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
14 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 25 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นภาคเหนือ ปี 2564
14 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 26 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
14 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 27 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
14 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 28 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการชุมชนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดภัย ปี 2564
14 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 29 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง ปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
14 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วน ที่ อต 0023.14/ว 24 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ฉบับ และรายชื่อชุดตรวจ COVID-19
14 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 283 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการทางวินัย พนง.ส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th