ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 340 ลว.24 ม.ค. 66 เรื่อง การติดตามการพัฒนาช่องทางกำชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
25 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,ทต.หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 341 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัด อปท.
25 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 342 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
25 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (ยกเว้น ทต.ศรีพนมมาศ) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 352 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
25 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 353 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล
24 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 317 ลว 24 ม.ค. 66 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้ อปท. ประจำเดือนธันวาคม 2565
23 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 52 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง กำหนดจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และ (NT)
23 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 51 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดงาน "วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน"
23 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 50 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง บันทึกข้อมูลนักเรียนข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่นๆในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
23 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 53 ลว 23 ม.ค. 66 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมใน E - learning หลัดสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th