ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.หัวดง และ ทต.ศรีพนมมาศ) ที่ อต 0023.15/ว 191 ลว. 16 เม.ย. 64 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย
16 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 193 ลว. 16 เม.ย. 64 เรื่อง แจ้งกำชับให้ จนท.ผู้รับผิดชอบและขอความร่วมมือกับเจ้าของตลาดและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19
16 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 195 ลว. 16 เม.ย. 64 เรื่อง เอกสารเผพแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
16 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 197 ลว. 16 เม.ย. 64 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด อปท.
16 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 196 ลว. 16 เม.ย. 64 เรื่อง โครงการพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
08 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 1987 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
07 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ อบต.ทุกแห่ง) ที่ อต 0023.15/ว 1909 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงิน
07 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 1920 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง ฯ
07 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 183 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
07 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 184 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th