ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 440 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี 64
22 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 442 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
22 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 43 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ป.โท และ ป.เอก
22 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 44 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย
22 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 45 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์งดปลูกข้าวนาปรัง ปี63/64 พร้อมทั้งขอให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างดสูบน้ำเพื่อการเกษตร
19 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 34 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง ดำเนินการตอบแบบสอบถามความประสงค์เข้าฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ นร.ครอบครัวยากจนฯ
19 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 333 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63
19 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 41 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครุ
19 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 40 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ธันวาคม 2563
19 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 39 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือ การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th