ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่สนมาก ที่ อต 0023.14/1211 ลว 12 ต.ค 2561 เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาศครบครอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/1214 ลว 12 ต.ค 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/1215 ลว 12 ต.ค 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกำหนดการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1212 ลว 12 ต.ค. 2561 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/1218 ลว 12 ต.ค. 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์และจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1222 ลว 12 ต.ค 2561 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1221 ลว 12 ต.ค. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานโครงการงบเงิยนอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนสุด ที่ อต 0023.14/1213 ลว 12 ต.ค.2561 เรื่อง สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยรักษ์
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1216 ลว 12 ต.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
12 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/1220 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสื่องสารของกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  E-mail : lablaelocal@gmail.com

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th