ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/240 ลว 22 ก.พ.2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นไหม่ "วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0" รุ่นที่ 1
23 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/241 ลว 22 ก.พ.2561 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยว
23 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/242 ลว 22 ก.พ.2561 เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561
23 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/243 ลว 22 ก.พ.2561 เรื่อง การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
23 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/244 ลว 22 ก.พ.2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนเร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนเร่ พ.ศ.2560
23 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/246 ลว 22 ก.พ.2561 เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ
23 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/247 ลว ก.พ.2561 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา" ฯ
22 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/237 ลว 22 ก.พ. 2561 เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/239 ลว 22 ก.พ. 2561 เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561 - 2562 ประเทศมาเลเชีย
22 ก.พ. 2561 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/238 ลว 22 ก.พ. 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาครูต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดระดับประถมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  E-mail : lablaelocal@gmail.com

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th