ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
Responsive image
นายเจาฎา ศรุติสุต
นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ
Responsive image
นายอุเทน โล่พานิช
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
Responsive image
นายชวลิต ประภัสสร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง
Responsive image
นายสมาน กอนวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
Responsive image
นายจรูญ ปัญญายงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
Responsive image
นายชูชาติ จันทร์วัฒนพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
Responsive image
นายมาตร์ อินมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
Responsive image
นายอาน แปลงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก
Responsive image
นายวิรัช เล่ายี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
Responsive image
นายเวช อ่อนวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
เลขานุการนายก
Responsive image

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th